آیا شستن سنگ های سنگ آهک کربنات کلسیم را کاهش می دهد