نوع تجهیزات تراشکاری و فرز مورد استفاده در فرایند سنگ آهن