یک فرآیند از طریق که در آن سنگ آهک و سنگ نمک تشکیل می