استخراج از معادن زغال سنگ برای تکمیل قطعات تجهیزات زیرزمینی