انواع کارخانه های تولید ذغال سنگ در یک نیروگاه حرارتی